Tarikh Penubuhahan

10hb Nov. 2005

Pengenalan Syarikat 

Syarikat berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan telah mendapat status Bumiputera dalam menjalankan kerja-kerja yg berkaitan dengan institusi kerajaan, swasta dan yang berkaitan. 

Syarikat ini terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pembaikan, servis, melatih semula penggunaan alatan dan perisian, memberi khidmat nasihat serta  membekal dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan peralatan saintifik dan makmal. 

Syarikat juga telah bekerjasama dengan rakan seperniagaan dalam membuat kerja-kerja membekal dan pembaikan kebuk wasap, LEV dan yang berkaitan.

Syarikat juga telah mempelbagaikan cabang perniagaan di mana telah mendapat kepercayaan daripada pembekal peralatan saintifik, bahan kimia, alatan pakai-buang (consumable parts) untuk memasarkan barangan mereka dalam memperkukuhkan lagi kedudukan syarikat dalam pasaran semasa.

 

Khalis Prominance

Carta Organisasi Khalis Prominance

Abdullah Bin Lop

Penasihat

Salwati Binti Mohamad Jabar

Pengarah

Khairul Nizar Bin Abdullah

Pengurus Servis

Mohd Ali Hanapiah Bin Jalil

Pengurus Projek

Zamirosmi Binti Osman Bashah

Pengurus Pentadbiran

Ismail Bin Che Ibrahim

Tenaga Pengajar Dan Ahli Kimia

Visi & Misi Khalis Prominance

Visi Syarikat

Memberikan perkhidmatan kepada pelanggan dari segi khidmat dan sokongan. Ini membolehkan syarikat bergerak maju dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik mengikut keperluan dan kepelbagaian kemudahan yang disediakan

Misi Syarikat

Memaksimakan perkhidmatan kepada pelanggan serta menyumbang kearah kemampuan daya saing dan mutu perkhidmatan dalam merealisasikan matlamat syarikat sebagai salah sebuah organisasi yang berteraskan kecemerlangan.